Rozmiar: 4800 bajtów Zakład Automatyki i Robotyki Rozmiar: 126816 bajtów
Instytut Optoelektroniki i Systemów Pomiarowych
Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny
Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa, tel./fax: (034) 3250821